[Roszczenie o wstrzymanie budowy] - Art. 347. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 347. - [Roszczenie o wstrzymanie budowy] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  347.  [Roszczenie o wstrzymanie budowy]
§  1. 
Posiadaczowi nieruchomości przysługuje roszczenie o wstrzymanie budowy, jeżeli budowa mogłaby naruszyć jego posiadanie albo grozić wyrządzeniem mu szkody.
§  2. 
Roszczenie może być dochodzone przed rozpoczęciem budowy; wygasa ono, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu miesiąca od rozpoczęcia budowy.