Art. 342. - [Zakaz samowolnego naruszania posiadania] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2024 r.
Art.  342.  [Zakaz samowolnego naruszania posiadania]

Nie wolno naruszać samowolnie posiadania, chociażby posiadacz był w złej wierze.