Art. 339. - [Domniemanie posiadania samoistnego] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 21 maja 2023 r.
Art.  339.  [Domniemanie posiadania samoistnego]

Domniemywa się, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym.