Art. 304. - [Niedopuszczalność zasiedzenia] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.
Art.  304.  [Niedopuszczalność zasiedzenia]

Służebności osobistej nie można nabyć przez zasiedzenie.