[Lex retro non agit] - Art. 3. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Lex retro non agit] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  3.  [Lex retro non agit]

Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu.