Art. 299. - [Wygaśnięcie] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2024 r.
Art.  299.  [Wygaśnięcie]

Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.