Art. 293. - [Wygaśnięcie] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2024 r.
Art.  293.  [Wygaśnięcie]
§  1. 
Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.
§  2. 
Jeżeli treść służebności gruntowej polega na obowiązku nieczynienia, przepis powyższy stosuje się tylko wtedy, gdy na nieruchomości obciążonej istnieje od lat dziesięciu stan rzeczy sprzeczny z treścią służebności.