[Skutki wygaśnięcia użytkowania wieczystego] - Art. 241. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 241. - [Skutki wygaśnięcia użytkowania wieczystego] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  241.  [Skutki wygaśnięcia użytkowania wieczystego]

Wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego wygasają ustanowione na nim obciążenia.