[Roszczenie windykacyjne; roszczenie negatoryjne] - Art. 222. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 222. - [Roszczenie windykacyjne; roszczenie negatoryjne] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  222.  [Roszczenie windykacyjne; roszczenie negatoryjne]
§  1. 
Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.
§  2. 
Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.