[Czynności zmierzające do zachowania wspólnego prawa] - Art. 209. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 209. - [Czynności zmierzające do zachowania wspólnego prawa] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  209.  [Czynności zmierzające do zachowania wspólnego prawa]

Każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa.