Art. 2. - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  2. 

(uchylony).