[Brak zdolności do czynności prawnych] - Art. 12. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Brak zdolności do czynności prawnych] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  12.  [Brak zdolności do czynności prawnych]

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.