[Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia] - Art. 1048. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 1048. - [Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  1048.  [Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia]

Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.