[Termin do złożenia oświadczenia] - Art. 1015. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 1015. - [Termin do złożenia oświadczenia] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  1015.  [Termin do złożenia oświadczenia]
§  1. 
Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§  2. 
Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.