Art. 1012. - [Przyjęcie wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.
Art.  1012.  [Przyjęcie wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie]

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.