Art. 10. - [Pełnoletność] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 21 maja 2023 r.
Art.  10.  [Pełnoletność]
§  1. 
Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.
§  2. 
Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.