§ 2. - Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO). - Dz.U.1999.26.231 - OpenLEX

§ 2. - Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.26.231

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1999 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.