§ 1. - Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO). - Dz.U.1999.26.231 - OpenLEX

§ 1. - Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.26.231

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1999 r.
§  1.
Wprowadza się Klasyfikację Wyrobów Obronnych (KWO), stanowiącą załącznik do rozporządzenia.