Art. 7. - [Uprawnienia do kierowania tramwajem, rowerem, pojazdem zaprzęgowym] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  7.  [Uprawnienia do kierowania tramwajem, rowerem, pojazdem zaprzęgowym]
1. 
Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania:
1)
tramwajem - jest pozwolenie na kierowanie tramwajem;
2)
rowerem, wózkiem rowerowym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego - jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;
3)
pojazdem zaprzęgowym - jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.
2. 
Kierujący tramwajem może posiadać tylko jedno ważne pozwolenie na kierowanie tramwajem.