§ 6. - Kategorie stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteria zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego... - Dz.U.2008.107.683 - OpenLEX

§ 6. - Kategorie stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteria zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.107.683

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2008 r.
§  6.
Produkt zalicza się do kategorii stosowania, o której mowa w § 3 pkt 3, jeżeli zalicza się do kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 ustawy.