§ 5. - Kategorie stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteria zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego... - Dz.U.2008.107.683 - OpenLEX

§ 5. - Kategorie stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteria zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.107.683

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2008 r.
§  5.
Produkt zalicza się do kategorii stosowania, o której mowa w § 3 pkt 2, jeżeli:
1)
zalicza się do kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2 ustawy;
2)
jest produktem, o którym mowa w § 1 pkt 2 lub 5-7;
3)
jest produktem podawanym w ramach czynności zootechnicznych, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.