§ 3. - Kategorie stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteria zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego... - Dz.U.2008.107.683 - OpenLEX

§ 3. - Kategorie stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteria zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.107.683

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2008 r.
§  3.
Określa się kategorie stosowania produktu, ze względu na ryzyko związane z jego użyciem:
1)
do podawania wyłącznie przez lekarza weterynarii;
2)
do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii;
3)
do podawania przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia.