§ 8. - Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1892 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2021 r.
§  8. 
Stacje kontroli pojazdów przekazują dane wymienione w:
1)
§ 2 pkt 9 lit. a i b - w przypadku gdy dane o badaniu technicznym są wprowadzane do ewidencji w trybie art. 80bc ustawy, i lit. c-o, pkt 13 i 26, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych;
2)
§ 3 pkt 1, 3, 4, 7-9, 15, 19, 22, 27-29, 35, 36, 39-43, 45, 46, 51-53 i 59 - przy przeprowadzaniu badania technicznego lub dokonania odczytu drogomierza w przypadku pojazdu niezarejestrowanego, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych.