§ 6. - Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1892 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2021 r.
§  6. 
Właściwa jednostka organizacyjna Policji przekazuje dane wymienione w § 2 pkt 12, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych.