§ 14. - Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1892 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2021 r.
§  14. 
Właściwa jednostka organizacyjna Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej lub Służby Celno-Skarbowej przekazuje dane wymienione w:
1)
§ 2 pkt 27, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych;
2)
§ 3 pkt 1, 3, 4, 7-9, 15, 19, 22, 27-29, 35, 36, 39-43, 45, 46, 51-53 i 59 - w przypadku odczytu drogomierza pojazdu niezarejestrowanego.