§ 11. - Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1892 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2021 r.
§  11. 
Stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów przekazują dane wymienione w § 2 pkt 15, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych.