Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1274

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.
§  9.  System teleinformatyczny Ministra Sprawiedliwości przekazuje dane wymienione w § 2 pkt 23, z wyłączeniem marki, rodzaju, roku produkcji oraz daty i godziny wprowadzenia danych.