Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1274

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.
§  8.  Stacje kontroli pojazdów przekazują dane wymienione w:
1) § 2 pkt 9 lit. a i b - w przypadku gdy dane o badaniu technicznym są wprowadzane do ewidencji w trybie art. 80bc ustawy, i lit. c-o oraz pkt 13 i pkt 14, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych;
2) § 3 pkt 1, pkt 3 i 4, pkt 7-9, pkt 15, pkt 19, pkt 22, pkt 27-29, pkt 35 i pkt 36, pkt 39-43, pkt 45 i 46, pkt 51-53 oraz pkt 59 - przy przeprowadzaniu badania technicznego pojazdu niezarejestrowanego.