Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1274

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.
§  7.  Właściwa jednostka organizacyjna Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej przekazuje dane wymienione w § 2 pkt 13 i 14, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych.