Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1274

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.
§  6.  Właściwa jednostka organizacyjna Policji przekazuje dane wymienione w § 2 pkt 12, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych.