Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1274

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.
§  5.  Zakłady ubezpieczeń przekazują dane wymienione w:
1) § 2 pkt 10, pkt 20 i pkt 21, z wyłączeniem daty i godziny wprowadzenia danych;
2) § 3 pkt 1, pkt 4, pkt 15 oraz pkt 22 - przy zawieraniu umowy obowiązkowego ubezpieczenia dla pojazdu niezarejestrowanego.