Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1274

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.
§  4.  Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów przekazują dane wymienione w:
1) § 2 pkt 1-8, pkt 9 lit. k, pkt 11, pkt 17-19 oraz pkt 22, z wyłączeniem oznaczenia podmiotu wprowadzającego dane oraz daty i godziny wprowadzenia danych;
2) § 3.