Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1274

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.
§  14.  Dane gromadzone w ewidencji, wymienione w § 2 i 3, z wyłączeniem danych wymienionych w § 4-13, są uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.