Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.6.103

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie kar za przechowywanie lub użycie broni palnej i materjałów wybuchowych w miejscowości, ogłoszonej w stanie wyjątkowym

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów stanowię niniejszem co następuje:

W miejscowości, ogłoszonej w stanie wyjątkowym, winny przechowywania broni palnej bez pozwolenia odpowiedniej władzy ulegnie karze więzienia od 1 do 3 lat; winny przechowywania materjałów wybuchowych bez pozwolenia odpowiedniej władzy ulegnie karze więzienia od 2 do 5 lat,- zaś winny użycia tej broni lub materjałów wybuchowych przy dokonaniu przestępstwa przeciw życiu lub mieniu ulegnie karze ciężkiego więzienia bezterminowego.

Dekret niniejszy otrzymuje natychmiast moc obowiązującą.

Dan w Warszawie, dnia 11 stycznia 1919 roku.