Rozdział 4 - Kary za handel kobietami i dziećmi oraz za inne popieranie nierządu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.70.614

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 1927 r.

Rozdział  IV.

Rozporządzenie niniejsze nie wyłącza zastosowania surowszych postanowień innych ustaw karnych.

Na obszarze mocy obowiązującej ustawy postępowania karnego z 1873 r.:

1)
można przy przestępstwach przewidzianych w art. 1 § 1 ust. 1, art. 1 § 3 ust. 1, art. 1 § 4 ust. 1, art. 1 § 6 ust. 1 wnieść odwołanie niezależnie od przepisu § 283 p. k.,
2)
w wypadku przewidzianym w art. 1 § 3 ust. 3 ma zastosowanie ustęp 3 § 338 p. k. w brzmieniu ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 67, poz. 453).

Znosi się § 48 ustawy o wychodźtwie z dnia 9 czerwca 1897 r. (Dz. U. Rzeszy, str. 465), obowiązującej w województwach: poznańskiem, pomorskiem i w górnośląskiej części województwa śląskiego.

Rozporządzenie niniejsze nie znosi żadnych postanowień ustaw karnych, o ile postanowienia te nie są wyraźnie przez niniejsze rozporządzenie uchylone.

W szczególności pozostaje w mocy § 132 IV i §§ 512-514 u. k. z 1852 r. oraz §§ 180-181 k. k. z 1871 r.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem piętnastym po dniu ogłoszenia.