Art. 9. - Kary za handel kobietami i dziećmi oraz za inne popieranie nierządu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.70.614

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 1927 r.
Art.  9.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem piętnastym po dniu ogłoszenia.