Art. 8. - Kary za handel kobietami i dziećmi oraz za inne popieranie nierządu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.70.614

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 1927 r.
Art.  8.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.