Art. 7. - Kary za handel kobietami i dziećmi oraz za inne popieranie nierządu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.70.614

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 1927 r.
Art.  7.

Rozporządzenie niniejsze nie znosi żadnych postanowień ustaw karnych, o ile postanowienia te nie są wyraźnie przez niniejsze rozporządzenie uchylone.

W szczególności pozostaje w mocy § 132 IV i §§ 512-514 u. k. z 1852 r. oraz §§ 180-181 k. k. z 1871 r.