Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1598 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  3.  [Charakter prawny Karty Polaka]
1.  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.
2.  Karta Polaka poświadcza uprawnienia wynikające z niniejszej ustawy.