[Podanie w arkuszu organizacji szkoły liczby nauczycieli przystępujących do postępowań egzaminacyjnych lub kwalifikacyjnych] -... - Dz.U.2021.1762 t.j. - OpenLEX

Art. 9d. - [Podanie w arkuszu organizacji szkoły liczby nauczycieli przystępujących do postępowań egzaminacyjnych lub kwalifikacyjnych] - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1762 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 sierpnia 2023 r.
Art.  9d.  [Podanie w arkuszu organizacji szkoły liczby nauczycieli przystępujących do postępowań egzaminacyjnych lub kwalifikacyjnych]
1.  59
 (uchylony).
2.  60
 (uchylony).
3.  61
 (uchylony).
4.  62
 (uchylony).
4a. 
(uchylony).
5.  63
 (uchylony).
5a.  64
 (uchylony).
6.  65
 (uchylony).
7.  66
 (uchylony).
8.  67
 Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacji szkoły, o którym mowa w art. 110 ustawy - Prawo oświatowe, podaje liczbę nauczycieli przystępujących do postępowań egzaminacyjnych lub postępowań kwalifikacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz organizacji, oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
9.  68
 (uchylony).
59 Art. 9d ust. 1 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
60 Art. 9d ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
61 Art. 9d ust. 3 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
62 Art. 9d ust. 4 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
63 Art. 9d ust. 5 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
64 Art. 9d ust. 5a uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
65 Art. 9d ust. 6 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
66 Art. 9d ust. 7 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
67 Art. 9d ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
68 Art. 9d ust. 9 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.