Art. 7. - Jugosławia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Belgrad.1947.08.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.13.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
Artykuł  7.
1)
Ustawy i przepisy jednej z Umawiających się Stron, dotyczące wejścia na jej terytorium i opuszczenia go przez samolot, używany w międzynarodowej komunikacji lotniczej, lub też dotyczące eksploatacji i lotów takiego samolotu podczas pobytu na jej terytorium, są obowiązujące również dla samolotów przedsiębiorstwa komunikacji lotniczej wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę.
2)
Ustawy i przepisy jednej z Umawiających się Stron dotyczące pobytu, wejścia na jej terytorium lub opuszczenia go przez pasażerów, załogę i ładunek samolotu (jak przepisy regulujące wjazd, wyjazd, cła, imigrację, sprawy paszportowe, kwarantanny) - będą stosowane do pasażerów, załóg i ładunków samolotu wyznaczonego przedsiębiorstwa komunikacji lotniczej drugiej Umawiającej się Strony w czasie pobytu, przelotu i odlotu z terytorium pierwszej Umawiającej się Strony.

Dotyczy to również nadawców ładunków osobiście albo osób trzecich ich zastępujących, bądź pracujących na ich rachunek.