Art. 4. - Jugosławia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Belgrad.1947.08.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.13.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
Artykuł  4.
1)
Przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa, wyznaczone przez jedną z Umawiających się Stron dla utrzymywania komunikacji na liniach powietrznych wymienionych w Załączniku, są upoważnione do sprowadzania i do przechowywania w składach na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, bez ponoszenia opłat celnych lub innych opłat państwowych, niezbędnych ilości części zapasowych przeznaczonych dla samolotów używanych do tej komunikacji, pod warunkiem jednak, że ogólna wartość tych części zapasowych według katalogu cen nie przekroczy 5% wartości jednego samolotu każdego typu, używanego na wymienionych liniach.
2)
Wymienione przedsiębiorstwa mogą również sprowadzać bez cła i innych opłat państwowych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony wszystkie części zapasowe niezbędne do naprawy uszkodzonego samolotu, który znajduje się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.