Art. 13. - Jugosławia-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Belgrad.1947.08.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.13.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1947 r.
Artykuł  13.

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem wymiany not między Rządami obu Umawiających się Stron, potwierdzających zawarcie Umowy.