Art. 2. - Jugosławia-Polska. Układ o Przyjaźni i Pomocy Wzajemnej. Warszawa.1946.03.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.26.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 1946 r.
Artykuł  II.

W wypadku groźby dla pokoju i bezpieczeństwa jednego lub drugiego kraju. Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się konsultować się co do swego postępowania podobnie jak w ważniejszych wypadkach, dotyczących interesów obydwu krajów.