Art. 4. - Jordania-Polska. Program wykonawczy o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006. Warszawa.2004.09.01.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.263.2622

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2004 r.
Artykuł  4

Strona jordańska przyzna rocznie Stronie polskiej:

1)
cztery miejsca stażowe w dziedzinie nauki języka arabskiego, każde na okres roku akademickiego, wolne od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych;
2)
łącznie osiemnaście miesięcy staży naukowo-badawczych, wolnych od opłat za naukę, bez świadczeń stypendialnych.