Art. 12. - Język urzędowy sądów, urzędów prokuratorskich i notariuszy w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.32.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1925 r.
Art.  12.

Urzędy prokuratorskie i notarjusze stosują przepisy art. 3 do 10 odpowiednio.