[Ustawa a przepisy dotyczące kościołów, związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych] - Art. 2. - Język polski. - Dz.U.2021.672 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Ustawa a przepisy dotyczące kościołów, związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych] - Język polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.672 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2021 r.
Art.  2.  [Ustawa a przepisy dotyczące kościołów, związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych]

Ustawa nie narusza:

1)
przepisów ustaw o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, w szczególności dotyczących uprawiania kultu i praktyk religijnych;
2)
praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.