§ 1. - Jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, uznawania przetwórców, stanów magazynów oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.222.2257

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2006 r.
§  1.
Określa się warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie określonym w art. 2 ust. 2 pkt 4 i art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej "ustawą".