Art. 30. - Jednostki badawczo-rozwojowe. - Dz.U.2008.159.993 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - Jednostki badawczo-rozwojowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.159.993 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2009 r.
Art.  30.

Jednostka badawczo-rozwojowa może zatrudniać:

1)
pracowników naukowych;
2)
pracowników badawczo-technicznych;
3)
pracowników inżynieryjno-technicznych;
4)
pracowników administracyjno-ekonomicznych;
5)
pracowników bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej;
6)
pracowników służby zdrowia;
7)
pracowników na stanowiskach robotniczych;
8)
pracowników obsługi i innych.