Art. 5. - Jednorazowy zasiłek dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.73.632

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1927 r.
Art.  5. 5

Jednorazowy zasiłek będzie wypłacony w następujących ratach:

a)
pracownikom kolejowym w dniu 1 września 1927 r. w wysokości 40% zasiłku i w dniu 1 listopada 1927 r. w wysokości 60% zasiłku;
b)
wszystkim innym pracownikom państwowym w dniach 1 października 1927 r. i 1 grudnia 1927 r. w dwóch równych ratach.

Pracownikom kontraktowym w służbie państwowej, otrzymującym wynagrodzenie ryczałtowe (art. 2 a), dziennie płatnym pracownikom pocztowym oraz czasowym i próbnym pracownikom kolejowym (art. 3 a) jednorazowy zasiłek będzie wypłacony w całości dnia 20 grudnia 1927 r.

5 Art. 5 zmieniony przez art. 5 rozp. z mocą ustawy z dnia 17 grudnia 1927 r. (Dz.U.27.112.948) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 1 września 1927 r.